Boode WaterwellLeeg

Ruim Baan voor Vissen krijgt vervolg

Het Waddenfondsproject Ruim Baan voor Vissen krijgt een vervolg. Dit gezamenlijke project van het Wetterskip Fryslân en de andere drie noordelijke waterschappen en hogeschool Van Hall Larenstein zorgt voor verbetering van de vismigratie en de visstand langs de Waddenkust. Door zwemroutes langs sluizen, gemalen, stuwen, dijken en dammen visvriendelijk te maken en hindernissen weg te nemen, zwemmen vissen makkelijker tussen de zoute Waddenzee en de zoete binnenwateren.


  » Volledige artikel

meer nieuws