Boode WaterwellLeeg

Dashboard systeemkwaliteit grote wateren klaar

Het Rijk werkt met de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) aan toekomstbestendige grote wateren waar hoogwaardige natuur goed samengaat met een krachtige economie. Het programma werkt aan herstel van verbindingen en het terugbrengen van natuurlijke dynamiek in het Waddengebied, het IJsselmeergebied, de Zuidwestelijke Delta en het Rivierengebied.


  » Volledige artikel

meer nieuws