Boode WaterwellLeeg

Waterschappen inventariseren mogelijkheden voor bos in beekdalen

De waterschappen gaan inventariseren op welke plekken waterbeheer samen kan gaan met extra bosaanleg in beekdalen.


  » Volledige artikel

meer nieuws