Boode WaterwellLeeg

Zuiderzeeland op zoek naar innovatieve technieken tegen erosie op dijken

Waterschap Zuiderzeeland vraagt de markt om innovatieve technieken die de erosiebestendigheid van gras en onderlagen van een dijk kunnen verhogen.


  » Volledige artikel

meer nieuws