Boode WaterwellLeeg

Waterschap zet gezuiverd rioolwater in tegen droogte

Met dit extra water zorgt Waterschap Aa en Maas dat de Wambergse Beek en andere omliggende sloten en beken langer genoeg water hebben.


  » Volledige artikel

meer nieuws