Boode WaterwellLeeg

Waterschap ZuiderZeeland zoekt innovatieve ideeën tegen dijkerosie

Waterschap Zuiderzeeland heeft subsidie ontvangen van het landelijke hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) voor het innovatieproject ‘verhogen erosiebestendigheid overgangen dijkbekleding’.


  » Volledige artikel

meer nieuws