Boode WaterwellLeeg

Nieuw waterakkoord voor gezamenlijk waterbeheer Amsterdam-Rijnkanaal en Noordzeekanaal

Rijkswaterstaat en de waterschappen Amstel, Gooi en Vecht, De Stichtse Rijnlanden, Hollands Noorderkwartier en Rijnland tekenden een geactualiseerd waterakkoord


  » Volledige artikel

meer nieuws