Boode WaterwellLeeg

Transitie van de Helpdesk Water naar IPLO

Al meer dan 10 jaar richt de Helpdesk Water zich op het ontsluiten van kennis die aanwezig is binnen de werkvelden waterbeleid en waterbeheer. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt deze rol overgenomen door het Informatiepunt Leefomgeving, het IPLO.


  » Volledige artikel

meer nieuws