Boode WaterwellLeeg

Mogelijk negatieve effecten van baggeren op natuur Eems-Dollard

Deltares en Royal Haskoning keken in opdracht van Rijkswaterstaat naar de effecten van baggeren op de natuurwaarden van de Eems-Dollard en naar de impact van de verspreiding van bagger.


  » Volledige artikel

meer nieuws