Boode WaterwellLeeg

Uitvoering EU-richtlijn Behandeling stedelijk afvalwater

Onlangs is het dertiende Nederlandse situatierapport uitgebracht onder de titel Inzameling, transport en behandeling van afvalwater in Nederland.


  » Volledige artikel

meer nieuws