Boode WaterwellLeeg

Grondwater: onzichtbaar en onmisbaar

Op 19 december 2022 heeft de Studiegroep Grondwater haar advies met de titel ‘Grondwater: onzichtbaar en onmisbaar’ aangeboden aan het Bestuurlijk Overleg (BO) Water.


  » Volledige artikel

meer nieuws