Boode WaterwellLeeg

Provincies en waterschappen maken afspraken tegen verdroging Peelvenen

De provincies Noord-Brabant en Limburg, waterschap Aa en Maas en Waterschap Limburg hebben een intentieovereenkomst gesloten over de onttrekking van grondwater in de bufferzones rondom het Natura 2000-gebied Groote Peel, Deurnsche Peel en Mariapeel (Peelvenen).


  » Volledige artikel

meer nieuws