Boode WaterwellLeeg

Waterschappen willen water en bodem ook sturend in Nationaal Programma Landelijk Gebied

Op 1 februari is in de Tweede Kamer een commissiedebat over het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). De waterschappen hebben hun visie op het NPLG naar de Kamer gestuurd.


  » Volledige artikel

meer nieuws