Boode WaterwellLeeg

Beek- en poldervissen van de Habitatrichtlijn, 1990-2021

Er komen zeven soorten beek- en poldervissen voor in de bijlagen van de Habitatrichtlijn. Op één soort na hebben ze allemaal een ongunstige staat van instandhouding. In de periode 1990-2021 zijn enkele soorten in verspreiding toegenomen; de trend van de overige soorten is stabiel of onbekend.


  » Volledige artikel

meer nieuws