Boode WaterwellLeeg

Nederlander banger voor waterramp dan 3 jaar geleden

In vergelijking met 2020 zijn Nederlanders nu banger om door rampen, zoals dijkdoorbraken, overstromingen vanuit zee en droogte, getroffen te worden.


  » Volledige artikel

meer nieuws