Boode WaterwellLeeg

Kaarten van overstromingsgevaar voor ruimtelijk beleid, in het bijzonder de woningbouw

De regering heeft aangegeven bij de ruimtelijke planvorming meer rekening te willen houden met water- en bodemeigenschappen: water en bodem sturend.


  » Volledige artikel

meer nieuws