Boode WaterwellLeeg

Nederlandse partijen bundelen kennis over verzilting in delta's

Door klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling neemt de verzilting van de binnendijkse gronden langs de Nederlandse kust geleidelijk toe. Verzilting maakt het grond- en oppervlaktewater minder geschikt voor veel gebruikers.


  » Volledige artikel

meer nieuws