Boode WaterwellLeeg

De ‘wintergasten’ vliegen af en aan naar het Haringvliet

Dit waterrijke Natura 2000-gebied ligt op de route van veel trekvogels en omdat grote delen hiervan beschermd gebied zijn, kunnen ze hier ongestoord verblijven.


  » Volledige artikel

meer nieuws