Boode WaterwellLeeg

Beter inzicht in lozingen in de Maas

Al langere tijd werkt waterschap Limburg in het programma Schone MaasWaterKeten (SMWK) samen met andere waterschappen, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven voor een betere waterkwaliteit van de Maas.


  » Volledige artikel

meer nieuws