Boode WaterwellLeeg

Vee verlaagt weerbaarheid kwelders tegen zeespiegelstijging

Kwelders zijn een natuurlijke vorm van kustverdediging en dragen bij aan internationale natuurdoelstellingen. Net als andere kustecosystemen, worden kwelders bedreigd door een versnelde zeespiegelstijging.


  » Volledige artikel

meer nieuws