Boode WaterwellLeeg

Provincie Noord-Brabant brengt gevolgen door dijkdoorbraken beter in beeld

Om de veiligheid te blijven waarborgen kijkt de provincie steeds vooruit naar de kans op toekomstige overstromingen en de gevolgen hiervan.


  » Volledige artikel

meer nieuws